ข่าวสารองกรค์

คอร์สเรียนออนไลน์ KanomWeb.com

เว็บนี้เป็นหนึ่งในบทเรียนทำเว็บออนไลน์ของ kanomweb.com โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนทำเว็บไปพร้อมๆกัน ทำตามได้ง่ายและสามารถนำไปต่อยอดเป็นเว็บอื่นๆได้

มุ่งมั่นพัฒนาโลกให้น่าอยู่ด้วยเทคโนโลยี

ด้วยพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับโลกของเรา

มุ่งมั่นพัฒนาโลกให้น่าอยู่ด้วยเทคโนโลยี

ด้วยพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับโลกของเรา

เชื่อมต่อทุกคนบนโลก

ด้วยเทคโนโลยีจาก Kanom Space Z ที่ก้าวล้ำมากกว่า เราส่งสัญญาอินเตอร์เน็ต ความเร็วแสงผ่านดาวเทียม ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้อย่างไรกังวล

ที่สุดของเทคโนโลยีระดับโลก

พัฒนาอย่างไม่หยุดเพราะว่าเราเชื่อเสมอว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เราจึงร่วมกับ องกรค์ระดับโลกมากมายเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมอบคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้น

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ Kanom Space Z ไม่เคยมองข้ามคือสิ่งแวดล้อม เพราะว่าเชื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ธรรมชาติที่สมบูรณ์ จะช่วยสร้างชีวิตที่ดี เราจึงพัฒนาทุกเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม